Palvelut

Asioimistulkkaus

  1. Asioimistulkkaus on viranomaisen (esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoviranomaisen) ja asiakkaan välistä vuoropuhelun tulkkausta; kyseessä voi olla haastattelu, kuulustelu tai neuvottelu. Tavallisesti asioimistulkkaustilanteessa käytetään konsekutiivitulkkausta, eli peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tulkkaus voidaan toteuttaa joko läsnäolotulkkauksena eli kasvokkain tai etätulkkauksena, jolloin tulkkaaminen tapahtuu puhelin- tai videoyhteyden välityksellä.​
  2. Asioimistilanteessa tulkin tehtävänä on tulkata puheenvuorot kattavasti ja puolueettomasti. Asioimistulkki ei koskaan toimi asiakkaan avustajana tai asiamiehenä ja hän noudattaa työssään asioimistulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita.
  3. Tilaukset tulkkauspalveluille toivomme vähintään 3 päivää ennen toimeksiannon toteuttamista, mutta normaalihintainen palvelu voimme toteuttaa myös 1 vuorokauden varoitusajalla.​

Oikeudenkäyntitulkkaus 

  1. Oikeudenkäyntitulkkausta käytetään rikos-, riita-, hakemus- ja hallinto-asioiden yhteydessä. Yleensätulkkaus tapahtuu konsekutiivitulkkauksena, jossa tulkki puhuu lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen. Oikeustulkit noudattavat oikeustulkin ammattisääntöä tulkkien normaalin ammattisäännösten lisäksi.
  2. Tilaukset tulkkauspalveluille toivomme vähintään 3 päivää ennen toimeksiannon toteuttamista, mutta normaalihintainen palvelu voimme toteuttaa myös 1 vuorokauden varoitusajalla.​

Käännökset

  1. Tarjoamme laajat käännöspalvelut eri kielisuunnissa. Myös viralliset käännökset (esim. todistuksesta, oikeuden päätöksestä, perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyvistä asiakirjoista) onnistuvat.
  2. Käännöspalveluiden hinnoittelussa sovelletamme vähimmäisveloituksena yhden sivun käännöstyötä kääntäjän arkin mukaisesti (1560 merkkiä välilyönteineen/ sivu) ja veloitamme jokaiselta alkaneelta 1/2 sivulta.
Etsi