Palvelut

Joensuun Tulkkikeskus on joensuulainen, vuonna 2010 perustettu asioimistulkkaukseen ja kielenkäännöksiin erikoistunut asiantuntijayritys, joka tuottaa laadukkaita palveluita yli 300 ammattitaitoisen tulkin ja kielenkääntäjän verkostolla. Toimintamme keskeisiä osa-alueita ovat julkisille yhteisöille tarjottavat asioimistulkkaus- ja käännöspalvelut yli 60 eri kielellä. Kaikilla yrityksen käyttämillä tulkeilla ja kielenkääntäjillä on freelance-työsopimus ja soveltuva osaaminen. Tulkkaustoiminnan ohjenuorana sovelletaan asioimistulkin ammattisäännöstöä.

Erilaisiin tilanteisiin tarjoamme erilaisia tulkkauspalveluja:

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen (esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuoltoviranomaisen) ja asiakkaan välistä vuoropuhelun tulkkausta; kyseessä voi olla haastattelu, kuulustelu tai neuvottelu. Tavallisesti asioimistulkkaustilanteessa käytetään konsekutiivitulkkausta, eli peräkkäistulkkausta, jossa puhuja ja tulkki puhuvat vuorotellen. Tulkkaus voidaan toteuttaa joko läsnäolotulkkauksena eli kasvokkain tai etätulkkauksena, jolloin tulkkaaminen tapahtuu puhelin- tai videoyhteyden välityksellä.

Asioimistilanteessa tulkin tehtävänä on tulkata puheenvuorot kattavasti ja puolueettomasti. Asioimistulkki ei koskaan toimi asiakkaan avustajana tai asiamiehenä ja hän noudattaa työssään asioimistulkin ammattisäännöstöä ja asioimistulkkausohjeita.

Tilaukset tulkkauspalveluille toivomme vähintään 3 päivää ennen toimeksiannon toteuttamista, mutta normaalihintainen palvelu voimme toteuttaa myös 1 vuorokauden varoitusajalla.​

Oikeudenkäyntitulkkaus

Oikeudenkäyntitulkkausta käytetään rikos-, riita-, hakemus- ja hallinto-asioiden yhteydessä. Yleensätulkkaus tapahtuu konsekutiivitulkkauksena, jossa tulkki puhuu lähtökielen puhujan lopetettua puhumisen. Oikeustulkit noudattavat oikeustulkin ammattisääntöä tulkkien normaalin ammattisäännösten lisäksi.

Tilaukset tulkkauspalveluille toivomme vähintään 3 päivää ennen toimeksiannon toteuttamista, mutta normaalihintainen palvelu voimme toteuttaa myös 1 vuorokauden varoitusajalla.​

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkaus on tulkkausta kansainvälisissä seminaareissa, konferensseissa ja kokouksissa. Yleensä konferenssitulkkaus toteutuu simultaanitulkkauksena (eli samanaikaistulkkauksena, jossa puhuja ja tulkki puhuvat samaan aikaan) tai konsekutiivitulkkauksena (peräkkäistulkkauksena).

Tulkkitilaus kannattaa tehdä hyvin ajoissa (vähintään 2-3 viikkoa ennen tilaisuutta). Konferenssitulkkauksia varten pyydämme asiakkaita toimittamaan ennakkomateriaalia, jotta tulkkimme ehtii perehtymään tilaisuuden aiheeseen sekä valmistautumaan tulkkaukseen.​

Käännökset

Tarjoamme laajat käännöspalvelut eri kielisuunnissa. Myös viralliset käännökset (esim. todistuksesta, oikeuden päätöksestä, perintöasioihin tai liiketoimintaan liittyvistä asiakirjoista) onnistuvat.

Käännöspalveluiden hinnoittelussa sovelletamme vähimmäisveloituksena yhden sivun käännöstyötä kääntäjän arkin mukaisesti (1560 merkkiä välilyönteineen/ sivu) ja veloitamme jokaiselta alkaneelta 1/2 sivulta.

Tilaa käännös »

UUTTA: Videotulkkaus

Tulkkauspalveluja siellä missä niitä tarvitset. Jos laitteessasi on kamera, näyttö, äänentoisto ja verkkoyhteys, olemme valmiita aloittamaan. Haluamme tuoda kustannustehokkaat ja paikasta riippumattomat tulkkauspalvelut pieniin ja suuriin tarpeisiin videokuvan avulla. Videotulkki-palvelu on suunniteltu niille, jotka tarvitsevat puhelintulkkausta henkilökohtaisemman kokemuksen ja haluavat käyttää kuvan luomia mahdollisuuksia hyödykseen.

Tutustu Videotulkkiin nyt! »

Kielivalikoima

Joensuun Tulkkikeskuksen tarjoamat tulkkauskielet ja asioimiskäännökset kielipareissa suomi - käännettävä kieli - suomi.

 • Albania
 • Amhara
 • Arabia
  • Syyria
  • Irak
  • Egypti
  • Marokko
 • Azeri
 • Badini
 • Bengali
 • Berberi
 • Bosnia
 • Bulgaria
 • Dari
 • Englanti
 • Espanja
 • Farsi (Persia)
 • Heprea
 • Hindi
 • Hollanti
 • Italia
 • Japani
 • Jugoslavia
 • Karjala
 • Kazakki
 • Kiina
  • Kantoninkiina
  • Mandariinikiina
 • Kinyarwanda
 • Kirgiisi
 • Kreikka
 • Kroatia
 • Kurmandži
 • Liettua
 • Lingala
 • Lao
 • Makedonia
 • Nepal
 • Norja
 • Pandžabi
 • Paštu
 • Portugali
 • Puola
 • Ranska
 • Romania
 • Ruotsi
 • Saksa
 • Serbia
 • Serbokroaatti
 • Somali
 • Sorani
 • Slovakki
 • Swahili
 • Tanska
 • Thai
  • Viittomakieli
 • Tigrinja
 • Tšekki
 • Turkki
 • Turkmeenin kieli
 • Udmurtti
 • Uiguuri
 • Ukraina
 • Unkari
 • Urdu
 • Uzbekki
 • Valkovenäjä
 • Venäjä
 • Vietnam
 • Viittomakieli
 • Viro